CACIL Mariánské Lázně 4.2.2006

Int. Coursing Marienbad/CZ mit CACIL

4. Februar 2006


Barsoirüden gemeldet 15 gestartet 13

1. Turgai´s Elko Franz 183 186 369 CACIL
2. Triskel Celtic Krylov Stephan 179 173 352 RCACIL
3. Cashmere Bistkupstwo Vondrackova 176 172 348
4. Edmond Aglar Zagredza Mikulikova 182 164 346
5. Trident Type Krylov Stephan 182 162 344
6. Birkovitsch v.d. Windhundranch Gottschalk 163 181 344
7. Fabricio Balsaja Achota Gorcikova 176 100 276
8. Turgai´s Eros Kohl 175 83 258
  Romanov z Palatinu Moravia Pasek 170 0 170
  Felix Balsaja Achota März 169 0 169
  Zarewitsch v.d. Windhundranch Reinsberger 130 0 130
  Alladin Variage Gold Hladikova 125 0 125
  Stepun´s Towarisch Vodicka 85 0 85
 

 

Barsoihündinnen gemeldet 17 gestartet 15

1. Stepanida de Nikolaiev Vodicka 181 190 371 CACIL
2. Pyashka´s Adlesha Buchmann 180 188 368 RCACIL
3. Monastira Blanca Barzet Vodicka 177 184 361
4. Bylinka Mischenka Dvorakova 176 181 357
5. Turgai´s Galka Franz 175 182 357
6. Anuscha v.d. Windhundranch Woffler 180 171 351
7. Barinja v.d. Windhundranch Woffler 179 168 347
8. Djarmila a.d. Zarenreich Vodicka 178 140 318
9. Yasba v.d. Windhundranch Schwarz 180 80 260
10. Elba Balsaja achota Wlosokova 178 80 258
  Sudarka v.d. Windhundranch Franz 173 0 173
  Varinja v.d. Windhundranch Reinsberger 173 0 173
  Veruschka du Grand Fresnoy Schwarz 142 0 142
  Pyashka de Xanishka Buchmann 108 0 108
  Burja Mischenka Humpalova 35 dnf    
           

CH. Bylinka Mischenka