D vrh / D litter

"D" litter

born 8.3.2015

6 beautiful puppies

Ryazan Palantir - imp. UKCH.Cassia Mischenka

PEDIGREE

DM: N/N CLEAR

 

3 boys and 3 girls

_____________________________________________________________________________________________________

Desert Song Mischenka

  prodaný - SOLD

_________________________________________________________________________________________________________________

Dastan Mischenka

 prodaný - SOLD

Photo Petra Smolová

_________________________________________________________________________________________________________________

Dark Wood Mischenka

  prodaný - SOLD

_________________________________________________________________________________________________________________

Daraska Mischenka

 prodaná - SOLD

racing licence / dostihová licence

Photo Markéta Sousedíková

____________________________________________________________________________________________________

Desert Rose Mischenka

ch.st. Mischenka

2 x CAC, R. CAC

_________________________________________________________________________________________________________________

Derry Fein Mischenka

  prodaná - SOLD

Photo Petra Drbalová

Photogalery